Program operacyjny Polska wschodnia, wzór tablicy

Nowe wytyczne oznakowania tablic unijnych

W lipcu 2017 roku zostały zaktualizowane wytyczne dotyczące promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej. Zgodnie z zapisami zawartymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Marki Fundusze Europejskiej zostały zmodyfikowany wygląd tablic …