Tablice EEA Grants

The EEA and Norway Grants (dotacje EOG i Norweskie) służą do współpracy w celu redukcji dysproporcji gospodarczych i społecznych w Europie. Od początku istnienia programu, tysiące projektów, w których zaangażowanych było jeszcze więcej ludzi, zostały zrealizowane, przyczyniając się do tych celów. Relacje między partnerami uległy rozwojowi, a osiągnięto konkretne rezultaty. Poprzez komunikację pokazujemy, w jaki sposób dotacje EOG i Norweskie wpływają na życie ludzi. Musimy pokazywać możliwości, jakie dają dotacje oraz wyniki, jakie osiągamy, pracując razem na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i inkludującej.

Plakat, billboardy i roll-upy

Wymaganie: Roll-upy i billboardy są używane w celu wizualnej prezentacji danego projektu lub programu lub do promowania finansowania z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii poprzez Dotacje EOG i Norweskie.

Upewnij się, że billboard nie jest zbyt przeciążony tekstem. Właściwe logo Dotacji EOG i Norweskich musi być widoczne. Jeśli projekt lub program jest współfinansowany, odpowiednie logo może być umieszczone razem z logo Dotacji, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi używania logo dla współfinansowania.

Na billboardach należy reklamować krajowe strony internetowe www.eeagrants.pl lub www.norwaygrants.pl. Należy również zawrzeć informacje na temat celów projektu lub kto z niego skorzysta, kto zapewnia finansowanie (kraje-dawcy), kto zarządza projektem oraz kwotę otrzymaną dofinansowania. Dla projektów finansowanych w ramach Funduszu Obywateli Aktywnych, należy reklamować krajową stronę internetową www.activecitizensfund.pl oraz logo Funduszu Obywateli Aktywnych. Dalsze informacje są opcjonalne. Ważne jest, aby billboardy miały duży wpływ wizualny i były czytelne z odległości nawet kilku metrów, dlatego należy pamiętać o odpowiedniej wielkości liter. Billboardy występują w różnych rozmiarach, w zależności od celu, jaki chcesz osiągnąć.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły

Tablica EEA Grants Przykład