Tablice Europejskiego Funduszu Rolnego

  • Home
  • Tablice z Europejskiego Funduszu Rolnego

UE wymaga informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków EFRROW mogły zostać zrealizowane właśnie dzięki unijnej pomocy finansowej. Dlatego przygotowany został opis obowiązków informacyjnych oraz wskazówki do ich wypełnienia.

Oznaczanie miejsca realizacji operacji uzależnione jest od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia i wysokości współfinansowania ze środków publicznych (środków UE i budżetu państwa).
Beneficjenci w przypadku operacji, dla których całkowite wsparcie publiczne przekracza 50 tys. euro, mają obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, przynajmniej jeden plakat (minimalny rozmiar: A3 – znormalizowany format arkusza o wymiarach 297 x 420 mm) lub tablicę z informacjami na temat operacji, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony Unii.

Tablicę informacyjną obowiązkowo zamieszczają w swoich siedzibach lokalne grupy działania finansowane w ramach LEADER.  W przypadku operacji dotyczących działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, w których wkład publiczny przekracza 500 tys. euro, obowiązkowo umieszczany jest w miejscu łatwo widocznym dla ogółu
społeczeństwa tymczasowy bilbord dużego formatu. Natomiast nie później niż trzy miesiące po zakończeniu operacji beneficjent umieszcza na stałe tablicę lub bilbord dużego formatu.
W przypadku operacji dotyczących działań w zakresie zakupu środków trwałych, w których wkład publiczny przekracza 500 tys. euro, beneficjent umieszcza w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa stałą tablicę lub bilbord dużego formatu. 

Kto, kiedy i gdzie zamieszcza plakat lub tablicę informacyjną?

Plakat A3 lub tablicę informacyjną zamieszcza beneficjent, jeżeli całkowite wsparcie publiczne na operację przekracza 50 tys. euro.

Dla plakatu minimalny format to A3.

Uwaga! A3 to znormalizowany format arkusza o wymiarach 297×420 mm.

Przepisy UE nie określają wymiarów tablicy informacyjnej. Rekomendowana wielkość to 80 x 120 cm lub format A3.
Plakat lub tablicę beneficjent umieszcza w miejscu łatwo widocznym i dostępnym dla odbiorców.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły

Tablica EFR PROW