Nowe wytyczne oznakowania tablic unijnych

W lipcu 2017 roku zostały zaktualizowane wytyczne dotyczące promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej. Zgodnie z zapisami zawartymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Marki Fundusze Europejskiej zostały zmodyfikowany wygląd tablic unijnych. Największą zmianą jest zastosowanie dodatkowego loga Rzeczypospolita Polska w ciągu znaków nagłówkowych. Co istotne, wytyczne dla Beneficjentów programu stają się obligatoryjne dopiero od stycznia 2018 roku.