Tablica ocynkowana dla MPWiK Sp. z o.o. w Lubnie

Na potrzeby realizacji programu pt. „Budowa i modernizacja elementów systemu gospodarki wodno-ściekowej Lubinie” wykonaliśmy na zlecenie MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie unijną tablice informacyjną, która została wykonana z blachy ocynkowanej.